Электр вакуумдук кармагыч

  • ЭЛЕКТР ВАКУУМДУК ТАРТКЫЧ CZ-JD-EVS10

    ЭЛЕКТР ВАКУУМДУК ТАРТКЫЧ CZ-JD-EVS10

    CZ-JD-EVS10 Продукттун өзгөчөлүктөрү: • КОНФИГУРАЛГАН СОРУП АЛУУЧУ ЧАЙКАЛАР Сорулуучу чөйчөктөрдү колдонуу муктаждыктарыңызга ылайыктап оңой эле өзгөртүүгө болот.• ЖҮКТӨМ 10KG 10 кг чейинки нерселерди көтөрө алат.• КОШ КЫСЫП БЕРҮҮ ҮЧҮН КӨЗ КАРАНДЫ АБА КАНАЛДАР Вакуумдук кармагычтын оң жана сол тарабын бири-биринен көз карандысыз башкарып, өндүрүш линияңыздагы эффективдүүлүктү андан ары жогорулатыңыз.• КИРИНГЕН ЭЛЕКТР ВАКУМУ Тышкы аба менен камсыз кылуунун кереги жок, техникалык тейлөөгө кеткен чыгымдарды үнөмдөйт.• ИНТЕГРАЦИЯЛЫК ПРОГРАММА Греппер алдын ала...
  • ЭЛЕКТР ВАКУУМДУК ТАРТУУЧУ CZ-JD-EVS08

    ЭЛЕКТР ВАКУУМДУК ТАРТУУЧУ CZ-JD-EVS08

    CZ-JD-EVS08 Продукттун өзгөчөлүктөрү: • КОНФИГУРАЛАЛУУЧУ СОРУП АЛУУЧУ ЧЫЙЧКТАР Сорулуучу чөйчөктөрдү колдонуу муктаждыктарыңызга ылайыктап оңой эле өзгөртүүгө болот.• ЖҮКТӨМ 10KG 10 кг чейинки нерселерди көтөрө алат.• КОШ КЫСЫП БЕРҮҮ ҮЧҮН КӨЗ КАРАНДЫ АБА КАНАЛДАР Вакуумдук кармагычтын оң жана сол тарабын бири-биринен көз карандысыз башкарып, өндүрүш линияңыздагы эффективдүүлүктү андан ары жогорулатыңыз.• КИРИНГЕН ЭЛЕКТР ВАКУМУ Тышкы аба менен жабдууну талап кылбайт, бул тейлөөгө кеткен чыгымды үнөмдөйт.• ИНТЕГРАЦИЯЛЫК ПРОГРАММАСЫ Гриппер алдын ала...